తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [fifty-six]

Feelings

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [fifty-six]

Feelings

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నాకు కావాలని అనిపించుట to f--- l--- / w--- to
మాకు కావాలని అనిపించుట We f--- l---. / W- w--- t-.
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట We d---- f--- l---. / W- d--- w--- t-.
   
భయం వేయుట to b- a----d
నాకు భయం వేస్తోంది I’- a-----.
నాకు భయం వేయడం లేదు I a- n-- a-----.
   
సమయం ఉండుట to h--- t--e
ఆయనకి సమయం ఉంది He h-- t---.
ఆయనకి సమయం లేదు He h-- n- t---.
   
విసుగ్గా ఉండుట to b- b---d
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది Sh- i- b----.
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు Sh- i- n-- b----.
   
ఆకలి వేయుట to b- h----y
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Ar- y-- h-----?
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Ar---- y-- h-----?
   
దాహం వేయుట to b- t-----y
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది Th-- a-- t------.
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు Th-- a-- n-- t------.