తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

+ 56 [fifty-six]

+ Feelings

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నాకు కావాలని అనిపించుట to f--- l--- / w--- to +
మాకు కావాలని అనిపించుట We f--- l---. / W- w--- t-. +
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట We d---- f--- l---. / W- d--- w--- t-. +
   
భయం వేయుట to b- a----d +
నాకు భయం వేస్తోంది I’- a-----. +
నాకు భయం వేయడం లేదు I a- n-- a-----. +
   
సమయం ఉండుట to h--- t--e +
ఆయనకి సమయం ఉంది He h-- t---. +
ఆయనకి సమయం లేదు He h-- n- t---. +
   
విసుగ్గా ఉండుట to b- b---d +
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది Sh- i- b----. +
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు Sh- i- n-- b----. +
   
ఆకలి వేయుట to b- h----y +
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Ar- y-- h-----? +
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Ar---- y-- h-----? +
   
దాహం వేయుట to b- t-----y +
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది Th-- a-- t------. +
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు Th-- a-- n-- t------. +