తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

+ 6 [six]

+ Reading and writing

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నేను చదువుతాను I r---. +
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను I r--- a l----- (c--------). +
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను I r--- a w---. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను I r--- a s-------. +
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను I r--- a l-----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను I r--- a b---. +
   
నేను చదువుతాను I r---. +
నువ్వు చదువు Yo- r---. +
అతను చదువుతాడు He r----. +
   
నేను వ్రాస్తాను I w----. +
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a l----- (c--------). +
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a w---. +
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a s-------. +
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a l-----. +
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను I w---- a b---. +
   
నేను వ్రాస్తాను I w----. +
నువ్వు వ్రాయి Yo- w----. +
అతను వ్రాస్తాడు He w-----. +