తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

+ 61 [sixty-one]

+ Ordinal numbers

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
జనవరీ మొదటి నెల Th- f---- m---- i- J------. +
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల Th- s----- m---- i- F-------. +
మార్చి మూడవ నెల Th- t---- m---- i- M----. +
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Th- f----- m---- i- A----. +
మే ఐదవ నెల Th- f---- m---- i- M--. +
జూన్ ఆరవ నెల Th- s---- m---- i- J---. +
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Si- m----- m--- h--- a y---. +
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Ja------ F-------- M----, +
ఏప్రిల్, మే, జూన్ Ap---- M-- a-- J---. +
   
జూలై ఏడవ నెల Th- s------ m---- i- J---. +
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Th- e----- m---- i- A-----. +
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల Th- n---- m---- i- S--------. +
   
అక్టోబర్ పదవ నెల Th- t---- m---- i- O------. +
నవంబర్ పదకొండో నెల Th- e------- m---- i- N-------. +
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల Th- t------ m---- i- D-------. +
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Tw---- m----- m--- a y---. +
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Ju--- A------ S--------, +
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ Oc------ N------- a-- D-------. +