తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   అవసరం-కావాలి


69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

+ 69 [sixty-nine]

+ to need – to want to

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నాకు ఒక మంచం అవసరం I n--- a b--. +
నేను పడుకోవాలి I w--- t- s----. +
ఇక్కడ మంచం ఉందా? Is t---- a b-- h---? +
   
నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం I n--- a l---. +
నేను చదువుకోవాలి I w--- t- r---. +
ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? Is t---- a l--- h---? +
   
నాకు ఒక టెలిఫోన్ అవసరం I n--- a t--------. +
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవాలి I w--- t- m--- a c---. +
ఇక్కడ టెలిఫోన్ ఉందా? Is t---- a t-------- h---? +
   
నాకు ఒక కేమరా అవసరం I n--- a c-----. +
నేను ఫొటోలు తీసుకోవాలి I w--- t- t--- p----------. +
ఇక్కడ కేమరా ఉందా? Is t---- a c----- h---? +
   
నాకు ఒక కంప్యూటర్ అవసరం I n--- a c-------. +
నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపుకోవాలి I w--- t- s--- a- e----. +
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? Is t---- a c------- h---? +
   
నాకు ఒక పెన్ అవసరం I n--- a p--. +
నేను ఏదో వ్రాసుకోవాలి I w--- t- w---- s--------. +
ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు ఒక పెన్ ఉన్నాయా? Is t---- a s---- o- p---- a-- a p-- h---? +