తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [seventy]

to like something

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [seventy]

to like something

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Wo--- y-- l--- t- s----?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Wo--- y-- l--- t- d----?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Wo--- y-- l--- t- g- f-- a w---?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే I w---- l--- t- s----.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Wo--- y-- l--- a c--------?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి He w---- a l----.
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది I w--- t- d---- s--------.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది I w--- t- e-- s--------.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది I w--- t- r---- a l-----.
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది I w--- t- a-- y-- s--------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది I w--- t- a-- y-- f-- s--------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది I w--- t- t---- y-- t- s--------.
   
మీకు ఏమి కావాలి? Wh-- w---- y-- l---?
మీకు కాఫీ కావాలా? Wo--- y-- l--- a c-----?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? Or d- y-- p----- a t--?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము We w--- t- d---- h---.
మీకు టాక్సీ కావాలా? Do y-- w--- a t---?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు Th-- w--- t- m--- a c---.