తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

+ 73 [seventy-three]

+ to be allowed to

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? Ar- y-- a------ a------ t- d----? +
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? Ar- y-- a------ a------ t- d---- a------? +
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? Ar- y-- a------ a------ t- t----- a----- a----? +
   
చేయవచ్చు ma- / t- b- a-----d +
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Ma- w- s---- h---? +
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Is s------ a------ h---? +
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Ma- o-- p-- b- c----- c---? +
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Ma- o-- p-- b- c----- / c---- (a-.)? +
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Ma- o-- o--- p-- i- c---? +
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? Ma- I j--- m--- a c---? +
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? Ma- I j--- a-- s--------? +
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? Ma- I j--- s-- s--------? +
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు He i- n-- a------ t- s---- i- t-- p---. +
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు He i- n-- a------ t- s---- i- t-- c--. +
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు He i- n-- a------ t- s---- a- t-- t---- s------. +
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? Ma- w- t--- a s---? +
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? Ma- w- h--- t-- m---? +
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? Ma- w- p-- s---------? +