తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [seventy-six]

giving reasons 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [seventy-six]

giving reasons 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Wh- d----- y-- c---?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు I w-- i--.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు I d----- c--- b------ I w-- i--.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Wh- d----- s-- c---?
ఆమె అలిసిపోయింది Sh- w-- t----.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు Sh- d----- c--- b------ s-- w-- t----.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? Wh- d----- h- c---?
అతనికి ఆసక్తి లేదు He w----- i---------.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు He d----- c--- b------ h- w----- i---------.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Wh- d----- y-- c---?
మా కార్ చెడిపోయింది Ou- c-- i- d------.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు We d----- c--- b------ o-- c-- i- d------.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Wh- d----- t-- p----- c---?
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు Th-- m----- t-- t----.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు Th-- d----- c--- b------ t--- m----- t-- t----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Wh- d----- y-- c---?
నన్ను రానీయలేదు I w-- n-- a------ t-.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు I d----- c--- b------ I w-- n-- a------ t-.