తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

+ 77 [seventy-seven]

+ giving reasons 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? Wh- a----- y-- e----- t-- c---? +
నేను బరువు తగ్గాలి I m--- l--- w-----. +
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు I’- n-- e----- i- b------ I m--- l--- w-----. +
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wh- a----- y-- d------- t-- b---? +
నేను బండి ని నడపాలి I h--- t- d----. +
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు I’- n-- d------- i- b------ I h--- t- d----. +
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wh- a----- y-- d------- t-- c-----? +
అది చల్లగా ఉంది It i- c---. +
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు I’- n-- d------- i- b------ i- i- c---. +
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wh- a----- y-- d------- t-- t--? +
నా వద్ద చక్కర లేదు I h--- n- s----. +
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు I’- n-- d------- i- b------ I d---- h--- a-- s----. +
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Wh- a----- y-- e----- t-- s---? +
నేను దాన్ని అడగలేదు I d----- o---- i-. +
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు I’- n-- e----- i- b------ I d----- o---- i-. +
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? Wh- d---- y-- e-- t-- m---? +
నేను శాఖాహారిని I a- a v---------. +
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు I’- n-- e----- i- b------ I a- a v---------. +