తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [eight]

The time

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [eight]

The time

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మన్నించండి! Ex---- m-!
సమయం ఎంత అయ్యింది? Wh-- t--- i- i-- p-----?
ధన్యవాదం Th--- y-- v--- m---.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది It i- o-- o------.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది It i- t-- o------.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది It i- t---- o------.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది It i- f--- o------.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది It i- f--- o------.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది It i- s-- o------.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది It i- s---- o------.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది It i- e---- o------.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది It i- n--- o------.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది It i- t-- o------.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది It i- e----- o------.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది It i- t----- o------.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి A m----- h-- s---- s------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి An h--- h-- s---- m------.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి A d-- h-- t---------- h----.