తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భూత కాలం 1


81 [ఎనభై ఒకటి]

భూత కాలం 1

-

+ 81 [eighty-one]

+ Past tense 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
వ్రాయడం to w---e +
ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాసారు He w---- a l-----. +
ఆయన ఒక కార్డ్ ని వ్రాసారు An- s-- w---- a c---. +
   
చదవడం to r--d +
ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు He r--- a m-------. +
అలాగే ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని చదివింది An- s-- r--- a b---. +
   
తీసుకోవడం to t--e +
ఆయన ఒక సిగరెట్ తీసుకున్నారు He t--- a c--------. +
ఆమె ఒక ముక్క చాక్లెట్ తీసుకుంది Sh- t--- a p---- o- c--------. +
   
ఆయన అవిశ్వసనీయుడు, కానీ ఆమె విశ్వసనీయురాలు He w-- d-------- b-- s-- w-- l----. +
ఆయన బద్దకస్తుడు, కానీ ఆమె కష్ట-జీవి He w-- l---- b-- s-- w-- h-----------. +
ఆయన బీదవాడు, కానీ ఆమె ధనవంతురాలు He w-- p---- b-- s-- w-- r---. +
   
ఆయన వద్ద డబ్బు లేదు, కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి He h-- n- m----- o--- d----. +
ఆయనకి అదృష్టం లేదు, కేవలం దురదృష్టమే ఉంది He h-- n- l---- o--- b-- l---. +
ఆయనకి విజయం లేదు, కేవలం పరాజయమే ఉంది He h-- n- s------- o--- f------. +
   
ఆయన తృప్తి చెందలేదు, అసంతృప్తి చెందాడు He w-- n-- s--------- b-- d-----------. +
ఆయన సంతోషంగా లేదు, దుఖిస్తున్నాడు He w-- n-- h----- b-- s--. +
ఆయన స్నేహపూర్వకంగా లేడు, స్నేహరహితంగా ఉన్నాడు He w-- n-- f-------- b-- u---------. +