తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భూత కాలం 2


82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

+ 82 [eighty-two]

+ Past tense 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు ఆంబులెన్స్‌ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Di- y-- h--- t- c--- a- a--------? +
మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Di- y-- h--- t- c--- t-- d-----? +
మీరు పోలీసులని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Di- y-- h--- t- c--- t-- p-----? +
   
మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Do y-- h--- t-- t-------- n-----? I h-- i- j--- n--. +
మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Do y-- h--- t-- a------? I h-- i- j--- n--. +
మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Do y-- h--- t-- c--- m--? I h-- i- j--- n--. +
   
ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు Di- h- c--- o- t---? H- c---- n-- c--- o- t---. +
ఆయన దోవ కనుక్కోగలిగారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు Di- h- f--- t-- w--? H- c---- n-- f--- t-- w--. +
ఆయన మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోగలిగారా? ఆయన నన్ను అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు Di- h- u--------- y--? H- c---- n-- u--------- m-. +
   
మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? Wh- c---- y-- n-- c--- o- t---? +
మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? Wh- c---- y-- n-- f--- t-- w--? +
మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు? Wh- c---- y-- n-- u--------- h--? +
   
బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను I c---- n-- c--- o- t--- b------ t---- w--- n- b----. +
నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను I c---- n-- f--- t-- w-- b------ I h-- n- c--- m--. +
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్ధం కాలేదు I c---- n-- u--------- h-- b------ t-- m---- w-- s- l---. +
   
నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది I h-- t- t--- a t---. +
నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది I h-- t- b-- a c--- m--. +
నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది I h-- t- s----- o-- t-- r----. +