తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

+ 84 [eighty-four]

+ Past tense 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
చడవడం to r--d +
నేను చదివాను I r---. +
నేను నవల మొత్తం చదివాను I r--- t-- w---- n----. +
   
అర్థం చేసుకొనుట to u--------d +
నేను అర్థం చేసుకున్నాను I u---------. +
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను I u--------- t-- w---- t---. +
   
సమాధానం చెప్పుట to a----r +
నేను చెప్పాను I a-------. +
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను I a------- a-- t-- q--------. +
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు I k--- t--- – I k--- t---. +
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను I w---- t--- – I w---- t---. +
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను I h--- t--- – I h---- t---. +
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను I’-- g-- i- – I g-- i-. +
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను I’-- b---- t--- – I b------ t---. +
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను I’-- b-- t--- – I b----- t---. +
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను I e----- t--- – I e------- t---. +
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను I’-- e------ t--- – I e-------- t---. +
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు I k--- t--- – I k--- t---. +