తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

+ 85 [eighty-five]

+ Questions – Past tense 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు ఎంత తాగారు? Ho- m--- d-- y-- d----? +
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Ho- m--- d-- y-- w---? +
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Ho- m--- d-- y-- w----? +
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Ho- d-- y-- s----? +
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Ho- d-- y-- p--- t-- e---? +
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Ho- d-- y-- f--- t-- w--? +
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Wh- d-- y-- s---- t-? +
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Wi-- w--- d-- y-- m--- a- a----------? +
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Wi-- w--- d-- y-- c-------- y--- b-------? +
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Wh--- w--- y--? +
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Wh--- d-- y-- l---? +
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Wh--- d-- y-- w---? +
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Wh-- d-- y-- s------? +
మీరు ఏమి తిన్నారు? Wh-- d-- y-- e--? +
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Wh-- d-- y-- c--- t- k---? +
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Ho- f--- d-- y-- d----? +
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Ho- l--- d-- y-- f--? +
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Ho- h--- d-- y-- j---? +