తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [eighty-five]

Questions – Past tense 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [eighty-five]

Questions – Past tense 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు ఎంత తాగారు? Ho- m--- d-- y-- d----?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Ho- m--- d-- y-- w---?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Ho- m--- d-- y-- w----?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Ho- d-- y-- s----?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Ho- d-- y-- p--- t-- e---?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Ho- d-- y-- f--- t-- w--?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Wh- d-- y-- s---- t-?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Wi-- w--- d-- y-- m--- a- a----------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Wi-- w--- d-- y-- c-------- y--- b-------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Wh--- w--- y--?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Wh--- d-- y-- l---?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Wh--- d-- y-- w---?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Wh-- d-- y-- s------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? Wh-- d-- y-- e--?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Wh-- d-- y-- c--- t- k---?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Ho- f--- d-- y-- d----?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Ho- l--- d-- y-- f--?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Ho- h--- d-- y-- j---?