తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

+ 89 [eighty-nine]

+ Imperative 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Yo- a-- s- l--- – d---- b- s- l---! +
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Yo- s---- f-- s- l--- – d---- s---- s- l---! +
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Yo- c--- h--- s- l--- – d---- c--- h--- s- l---! +
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Yo- l---- s- l----- – d---- l---- s- l-----! +
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Yo- s---- s- s----- – d---- s---- s- s-----! +
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Yo- d---- t-- m--- – d---- d---- s- m---! +
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Yo- s---- t-- m--- – d---- s---- s- m---! +
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Yo- w--- t-- m--- – d---- w--- s- m---! +
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Yo- d---- t-- f--- – d---- d---- s- f---! +
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! Ge- u-- M-. M-----! +
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Si- d---- M-. M-----! +
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Re---- s------ M-. M-----! +
   
సహనం పాటించండి! Be p------! +
తొందపడొద్దు! Ta-- y--- t---! +
ఒక నిమిశం ఆగండి! Wa-- a m-----! +
   
జాగ్రత్త! Be c------! +
సమయం పాటించండి! Be p-------! +
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Do--- b- s-----! +