తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   వారం లోని రోజులు


9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

+ 9 [nine]

+ Days of the week

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
సోమవారం Mo---y +
మంగళవారం Tu----y +
బుధవారం We------y +
   
గురువారం Th-----y +
శుక్రవారం Fr---y +
శనివారం Sa-----y +
   
ఆదివారం Su---y +
వారం th- w--k +
సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు fr-- M----- t- S----y +
   
మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది Th- f---- d-- i- M-----. +
రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది Th- s----- d-- i- T------. +
మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది Th- t---- d-- i- W--------. +
   
నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది Th- f----- d-- i- T-------. +
ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది Th- f---- d-- i- F-----. +
ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది Th- s---- d-- i- S-------. +
   
ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది Th- s------ d-- i- S-----. +
వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి Th- w--- h-- s---- d---. +
మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము We o--- w--- f-- f--- d---. +