తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

+ 92 [ninety-two]

+ Subordinate clauses: that 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది I’- a---- t--- y-- s----. +
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది I’- a---- t--- y-- d---- s- m--- b---. +
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది I’- a---- t--- y-- c--- s- l---. +
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది I t---- h- n---- a d-----. +
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది I t---- h- i- i--. +
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది I t---- h- i- s------- n--. +
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను We h--- t--- h- m------ o-- d-------. +
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను We h--- t--- h- h-- a l-- o- m----. +
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను We h--- t--- h- i- a m----------. +
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను I h---- t--- y--- w--- h-- a- a-------. +
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను I h---- t--- s-- i- i- t-- h-------. +
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను I h---- t--- y--- c-- i- c--------- w------. +
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది I’- h---- t--- y-- c---. +
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది I’- h---- t--- y-- a-- i---------. +
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది I’- h---- t--- y-- w--- t- b-- t-- h----. +
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను I’- a----- t-- l--- b-- h-- a------ g---. +
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను I’- a----- w- w--- h--- t- t--- a t---. +
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను I’- a----- I h--- n- m--- m----. +