తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ


93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

-

+ 93 [ninety-three]

+ Subordinate clauses: if

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు I d---- k--- i- h- l---- m-. +
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు I d---- k--- i- h---- c--- b---. +
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు I d---- k--- i- h---- c--- m-. +
   
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? Ma--- h- d------ l--- m-? +
ఆయన వెనక్కి రారేమో? Ma--- h- w---- c--- b---? +
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? Ma--- h- w---- c--- m-? +
   
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా I w----- i- h- t----- a---- m-. +
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా I w----- i- h- h-- s------ e---. +
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా I w----- i- h- l---. +
   
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? Ma--- h- t----- o- m-? +
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? Ma--- h- h-- s------ e---? +
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Ma--- h- t---- m- t-- t----? +
   
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది I d---- w------ h- r----- l---- m-. +
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది I d---- w------ h---- w---- t- m-. +
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది I d---- w------ h---- m---- m-. +
   
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Do-- h- r----- l--- m-? +
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? Wi-- h- w---- t- m-? +
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? Wi-- h- m---- m-? +