తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సముచ్చయం 2


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

+ 95 [ninety-five]

+ Conjunctions 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? Si--- w--- i- s-- n- l----- w------? +
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? Si--- h-- m-------? +
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Ye-- s-- i- n- l----- w------ s---- s-- g-- m------. +
   
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Si--- s-- g-- m------- s---- n- l----- w------. +
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు Si--- t--- h--- m-- e--- o----- t--- a-- h----. +
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు Si--- t--- h--- h-- c-------- t--- r----- g- o--. +
   
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? Wh-- d--- s-- c---? +
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? Wh-- d------? +
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే Ye-- w--- s-- i- d------. +
   
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది Sh- c---- w---- s-- d-----. +
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది Sh- w------ T- w---- s-- i----. +
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది Sh- l------ t- m---- w---- s-- d--- h-- w---. +
   
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను I c---- s-- a------- w--- I d---- h--- g------. +
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు I c---- u--------- a------- w--- t-- m---- i- s- l---. +
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను I c---- s---- a------- w--- I h--- a c---. +
   
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము We--- t--- a t--- i- i- r----. +
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం We--- t----- a----- t-- w---- i- w- w-- t-- l------. +
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం We--- s---- e----- i- h- d------ c--- s---. +