తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సముచ్చయం 3


96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [ninety-six]

Conjunctions 3

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [ninety-six]

Conjunctions 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను I g-- u- a- s--- a- t-- a---- r----.
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను I b----- t---- a- s--- a- I h--- t- s----.
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను I w--- s--- w------ a- s--- a- I a- 60.
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? Wh-- w--- y-- c---?
నాకు తీరిక దొరకంగానే As s--- a- I h--- a m-----.
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు He--- c---- a- s--- a- h- h-- a l----- t---.
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? Ho- l--- w--- y-- w---?
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను I’-- w--- a- l--- a- I c--.
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను I’-- w--- a- l--- a- I a- h------.
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు He l--- i- b-- i------ o- w------.
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది Sh- r---- t-- n-------- i------ o- c------.
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు He i- a- t-- b-- i------ o- g---- h---.
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు As f-- a- I k---- h- l---- h---.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. As f-- a- I k---- h-- w--- i- i--.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. As f-- a- I k---- h- i- u---------.
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని I o--------- o-------- I-- h--- b--- o- t---.
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని I m----- t-- b--- o-------- I-- h--- b--- o- t---.
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని I d----- f--- t-- w-- / I g-- l---- o-------- I-- h--- b--- o- t---.