తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

+ 97 [ninety-seven]

+ Conjunctions 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు He f--- a----- a------- t-- T- w-- o-. +
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు He s----- a w---- a------- i- w-- l---. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు He d----- c--- a------- w- h-- m--- a- a----------. +
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు Th- T- w-- o-. N------------ h- f--- a-----. +
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు It w-- a------ l---. N------------ h- s----- a w----. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు We h-- m--- a- a----------. N------------ h- d----- c---. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. Al------ h- h-- n- l------- h- d----- t-- c--. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. Al------ t-- r--- i- s-------- h- d----- s- f---. +
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. Al------ h- i- d----- h- r---- h-- b------. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు De----- h----- n- l------ / l------ (a-.), h- d----- t-- c--. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు De----- t-- r--- b---- s-------- h- d----- f---. +
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు De----- b---- d----- h- r---- t-- b---. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Al------ s-- w--- t- c------- s-- c---- f--- a j--. +
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Al------ s-- i- i- p---- s-- d------ g- t- t-- d-----. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది Al------ s-- h-- n- m----- s-- b--- a c--. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Sh- w--- t- c------. N------------ s-- c---- f--- a j--. +
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Sh- i- i- p---. N------------ s-- d------ g- t- t-- d-----. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది Sh- h-- n- m----. N------------ s-- b--- a c--. +