తెలుగు » ఎస్పెరాంటో   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [kvindek tri]

Vendejoj

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [kvindek tri]

Vendejoj

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుesperanto
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Ni s----- s------------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Ni s----- v-------------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Ni s----- a-------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Ni j- v---- a---- f------- p-----.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Ni j- v---- a---- s------.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Ni j- v---- a---- m------------.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ni s----- s------------ p-- a---- f------- p-----.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Ni s----- v------------- p-- a---- s------.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Ni s----- a------- p-- a---- m------------.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Mi s----- j---------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Mi s----- f-----------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Mi s----- d-------------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mi j- i------- a---- r-----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mi j- i------- a---- f-----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mi j- i------- a---- t-----.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Mi s----- j--------- p-- a---- r-----.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Mi s----- f----------- p-- a---- f-----.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Mi s----- d------------- p-- a---- t-----.