తెలుగు » ఎస్పెరాంటో   భావాలు


56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [kvindek ses]

Sentoj

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

-

56 [kvindek ses]

Sentoj

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుesperanto
నాకు కావాలని అనిపించుట emi +
మాకు కావాలని అనిపించుట Ni e---. +
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట Ni n- e---. +
   
భయం వేయుట ti-i +
నాకు భయం వేస్తోంది Mi t----. +
నాకు భయం వేయడం లేదు Mi n- t----. +
   
సమయం ఉండుట ha-- t----n +
ఆయనకి సమయం ఉంది Li h---- t-----. +
ఆయనకి సమయం లేదు Li n- h---- t-----. +
   
విసుగ్గా ఉండుట en-i +
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది Ŝi e----. +
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు Ŝi n- e----. +
   
ఆకలి వేయుట ma----i +
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Ĉu v- m-------? +
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Ĉu v- n- m-------? +
   
దాహం వేయుట so--i +
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది Ĉu v- s-----? +
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు Ĉu v- n- s-----? +