తెలుగు » ఎస్పెరాంటో   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [naŭdek]

Imperativo 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [naŭdek]

Imperativo 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుesperanto
గడ్డం గీసుకోండి! Ra-- v--!
స్నానం చేయండి! La-- v--!
జుట్టు దువ్వుకోండి! Ko--- v--!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Vo--- V---!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Ko------ K------!
ఆగండి! Ĉe--- Ĉ---!
   
వదిలేయండి! La-- t---- L--- t---!
చెప్పండి! Di-- t---- D--- t---!
కొనండి! Aĉ--- t---- A---- t---!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Ne---- e--- m---------!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Ne---- e--- i-----------!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Ne---- e--- m---------!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Ĉi-- e--- h------!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Ĉi-- e--- a-----!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Ĉi-- e--- ĝ------!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Se---- h---------!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Bo-- p------- v--!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Re------ n-- b-----!