తెలుగు » ఎస్పెరాంటో   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

+ 97 [naŭdek sep]

+ Konjunkcioj 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [naŭdek sep]

Konjunkcioj 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుesperanto
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు Li e--------- k------ l- t--------- e---- ŝ------. +
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Li a------ r----- k------ j-- m-------. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు Li n- v---- k------ n- f----- r--------. +
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు La t--------- e---- ŝ------. L- t---- e---------. +
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ja- m-------. L- t---- a------ r-----. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు Ni f----- r--------. L- t---- n- v----. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. Kv----- l- n- h---- s-------------- l- s-----. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. Kv----- l- v--- g-------- l- r----- v------. +
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. Kv----- l- e------ l- b-------. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు Li n- h---- s-------------. L- t---- s-----. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు La v--- g-------. L- t---- r----- v------. +
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు Li e-----. L- t---- b-------. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Ŝi n- t----- l------ k------ ŝ- s-----. +
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Ŝi n- v------ k--------- k------ ŝ- h---- d-------. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది Ŝi a----- a---- k------ ŝ- n- h---- m----. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Ŝi s-----. Ŝ- t---- n- t----- l------. +
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Ŝi h---- d-------. Ŝ- t---- n- v------ k---------. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది Ŝi n- h---- m----. Ŝ- t---- a----- a----. +