తెలుగు » స్పానిష్   దోవలో


37 [ముప్పై ఏడు]

దోవలో

-

+ 37 [treinta y siete]

+ En el camino

37 [ముప్పై ఏడు]

దోవలో

-

37 [treinta y siete]

En el camino

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
అతను మోటర్ బైక్ నడుపుతాడు Él v- e- m---. +
అతను సైకిల్ తొక్కుతాడు Él v- e- b--------. +
అతను నడుస్తాడు Él v- a p-- / a------. +
   
అతను ఓడలో వెళ్తాడు Él v- e- b----. +
అతను బోట్లో వెళ్తాడు Él v- e- b----. +
అతను ఈదుతాడు Él v- n------. +
   
ఇక్కడ ప్రమాదం ఉందా? ¿E- p-------- e--- z---? +
ఒంటరిగా హిచ్ హైక్ చేయడం ప్రమాదకరమా? ¿E- p-------- h---- a------- s---? +
రాత్రిళ్ళు వాకింగ్ కి వెల్లడం ప్రమాదకరమా? ¿E- p-------- i- a p----- d- n----? +
   
మేము దారి తప్పిపోయాము No- h---- p------. +
మేము రాంగ్ రోడ్ లో వెళ్తున్నాము Va--- p-- e- c----- e---------. +
మనం వెనక్కి తిరగాలి Te----- q-- d-- l- v-----. +
   
బండీని ఇక్కడ ఎక్కడ పార్క్ చేయావచ్చు? ¿D---- s- p---- a------ p-- a---? +
ఇక్కడ ఎక్కడైనా బండీని పార్క్ చేసే ప్రదేశం ఉందా? ¿H-- u- a----------- p-- a---? +
ఇక్కడ బండీని ఎంత సేపు పార్క్ చేయవచ్చు? ¿P-- c----- t----- p------ t---- e- c---- a------- a---? +
   
మీరు స్కీయింగ్ చేస్తారా? ¿E----- (u----)? +
పైకి వెళ్ళెందుకు మీరు స్కీ-లిఫ్ట్ ని ఉపయోగిస్తారా? ¿S--- (u----) c-- e- t--------? +
ఇక్కడ స్కీలు అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? ¿S- p----- a------- e----- a---? +