తెలుగు » స్పానిష్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cincuenta y tres]

Tiendas

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cincuenta y tres]

Tiendas

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Es----- b------- u-- t----- d- d-------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Es----- b------- u-- c---------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Es----- b------- u-- f-------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Es q-- q--------- c------ u- b---- d- f-----.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Es q-- q--------- c------ s-----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Es q-- q--------- c------ m-----------.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Es----- b------- u-- t----- d- d------- p--- c------ u- b---- d- f-----.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Es----- b------- u-- c--------- p--- c------ s-----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Es----- b------- u-- f------- p--- c------ m-----------.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Es--- b------- u-- j------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Es--- b------- u-- t----- d- f---------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Es--- b------- u-- p---------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Es q-- q----- c------ u- a-----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Es q-- q----- c------ u- c------ d- f----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Es q-- q----- c------ u-- t----.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Es--- b------- u-- j------ p--- c------ u- a-----.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Es--- b------- u-- t----- d- f--------- p--- c------ u- c------ d- f----.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Es--- b------- u-- p--------- p--- c------ u-- t----.