తెలుగు » స్పానిష్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [seis]

Leer y escribir

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [seis]

Leer y escribir

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
నేను చదువుతాను Yo l--.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Yo l-- u-- l----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Yo l-- u-- p------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Yo l-- u-- f----.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Yo l-- u-- c----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Yo l-- u- l----.
   
నేను చదువుతాను Yo l--.
నువ్వు చదువు Tú l---.
అతను చదువుతాడు Él l--.
   
నేను వ్రాస్తాను Yo e------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Yo e------ u-- l----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Yo e------ u-- p------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Yo e------ u-- f----.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Yo e------ u-- c----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Yo e------ u- l----.
   
నేను వ్రాస్తాను Yo e------.
నువ్వు వ్రాయి Tú e-------.
అతను వ్రాస్తాడు Él e------.