తెలుగు » స్పానిష్   అవసరం-కావాలి


69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

+ 69 [sesenta y nueve]

+ necesitar – querer

69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

69 [sesenta y nueve]

necesitar – querer

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
నాకు ఒక మంచం అవసరం (Y-) n------- u-- c---. +
నేను పడుకోవాలి (Y-) q----- d-----. +
ఇక్కడ మంచం ఉందా? ¿H-- u-- c--- a---? +
   
నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం (Y-) n------- u-- l------. +
నేను చదువుకోవాలి (Y-) q----- l---. +
ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? ¿H-- u-- l------ a---? +
   
నాకు ఒక టెలిఫోన్ అవసరం (Y-) n------- u- t-------. +
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవాలి (Y-) q----- h---- u-- l------ t---------. +
ఇక్కడ టెలిఫోన్ ఉందా? ¿H-- u- t------- a---? +
   
నాకు ఒక కేమరా అవసరం (Y-) n------- u-- c-----. +
నేను ఫొటోలు తీసుకోవాలి (Y-) q----- f---------- / t---- f----------. +
ఇక్కడ కేమరా ఉందా? ¿H-- u-- c----- a---? +
   
నాకు ఒక కంప్యూటర్ అవసరం (Y-) n------- u- o-------- / u-- c---------- (a-.). +
నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపుకోవాలి (Y-) q----- m----- u- c----- e----------. +
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? ¿H-- u- o-------- / u-- c---------- (a-.) a---? +
   
నాకు ఒక పెన్ అవసరం (Y-) n------- u- b--------. +
నేను ఏదో వ్రాసుకోవాలి (Y-) q----- e------- a---. +
ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు ఒక పెన్ ఉన్నాయా? ¿H-- u-- h--- d- p---- y u- b-------- a---? +