తెలుగు » స్పానిష్   భూత కాలం 2


82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [ochenta y dos]

Pretérito 2

82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [ochenta y dos]

Pretérito 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
మీరు ఆంబులెన్స్‌ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? ¿T------ q-- p---- u-- a---------?
మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? ¿T------ q-- l----- a- m-----?
మీరు పోలీసులని పిలవాల్సి వచ్చిందా? ¿T------ q-- l----- a l- p------?
   
మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది ¿T---- (u----) e- n----- d- t-------? H--- u- m------ a-- l- t----.
మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది ¿T---- (u----) l- d--------? H--- u- m------ a-- l- t----.
మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది ¿T---- (u----) e- p---- (d- l- c-----)? H--- u- m------ a-- l- t----.
   
ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు ¿(É-) l---- a t-----? N- p--- l----- a t-----.
ఆయన దోవ కనుక్కోగలిగారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు ¿E------- e- c-----? N- p--- e-------- e- c-----.
ఆయన మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోగలిగారా? ఆయన నన్ను అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు ¿T- e-------? N- m- p--- e-------.
   
మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? ¿P-- q-- n- p------ l----- a t-----?
మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? ¿P-- q-- n- p------ e-------- e- c-----?
మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు? ¿P-- q-- n- p------ e---------?
   
బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను No p--- l----- a t----- p----- n- p----- n----- a------.
నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను No p--- e-------- e- c----- p----- n- t---- u- p----.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్ధం కాలేదు No p--- e--------- p----- l- m----- e----- d-------- a---.
   
నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది Tu-- q-- c---- u- t---.
నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది Tu-- q-- c------ u- p---- (d- l- c-----).
నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది Tu-- q-- a----- l- r----.