తెలుగు » స్పానిష్   వారం లోని రోజులు


9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

+ 9 [nueve]

+ Los días de la semana

9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

9 [nueve]

Los días de la semana

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
సోమవారం el l---s +
మంగళవారం el m----s +
బుధవారం el m-------s +
   
గురువారం el j----s +
శుక్రవారం el v-----s +
శనివారం el s----o +
   
ఆదివారం el d-----o +
వారం la s----a +
సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు de--- e- l---- h---- e- d-----o +
   
మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది El p----- d-- e- e- l----. +
రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది El s------ d-- e- e- m-----. +
మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది El t----- d-- e- e- m--------. +
   
నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది El c----- d-- e- e- j-----. +
ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది El q----- d-- e- e- v------. +
ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది El s---- d-- e- e- s-----. +
   
ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది El s------ d-- e- e- d------. +
వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి La s----- t---- s---- d---. +
మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము No------ / n------- s--- t--------- c---- d---. +