తెలుగు » ఎస్టోనియన్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [kakskümmend kuus]

Looduses

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [kakskümmend kuus]

Looduses

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుeesti
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? Nä-- s- s--- t---- s---?
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? Nä-- s- s--- m--- s---?
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? Nä-- s- s--- k--- s---?
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? Nä-- s- s--- j--- s---?
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? Nä-- s- s--- s---- s---?
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? Nä-- s- s--- j---- s---?
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం Se- l--- s--- m------ m----.
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం Se- p-- s--- m------ m----.
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం Se- k--- s--- m------ m----.
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం Se- p--- s--- m------ m----.
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం Se- a-- s--- m------ m----.
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం Se- l--- s--- m------ m----.
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది Ma l----- e- s-- o- k---.
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది Ma l----- e- s-- o- h------.
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది Ma l----- e- s-- o- i------.
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది Ma l----- e- s-- o- i----.
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది Ma l----- e- s-- o- i---.
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది Ma l----- e- s-- o- j---.