తెలుగు » ఎస్టోనియన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [viiskümmend kolm]

Kauplused

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [viiskümmend kolm]

Kauplused

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుeesti
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Me o----- s----------. +
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- l----------. +
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- a------. +
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Me s------ n----- j-------- o---. +
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Me s------ n----- s------- o---. +
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Me s------ n----- r------- o---. +
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Me o----- s----------- e- j-------- o---. +
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- l----------- e- s------- o---. +
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- a------- e- r------- o---. +
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ma o---- j--------. +
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ma o---- f--------. +
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Ma o---- k---------. +
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mu- o- n----- p------ s----- o---. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mu- o- n----- p------ f--- o---. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mu- o- n----- p----- t--- o---. +
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ma o---- j--------- e- s------ o---. +
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ma o---- f--------- e- f---- o---. +
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Ma o---- k---------- e- t---- o---. +