తెలుగు » ఎస్టోనియన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [viiskümmend kolm]

Kauplused

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [viiskümmend kolm]

Kauplused

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుeesti
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Me o----- s----------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- l----------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- a------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Me s------ n----- j-------- o---.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Me s------ n----- s------- o---.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Me s------ n----- r------- o---.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Me o----- s----------- e- j-------- o---.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- l----------- e- s------- o---.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Me o----- a------- e- r------- o---.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ma o---- j--------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ma o---- f--------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Ma o---- k---------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mu- o- n----- p------ s----- o---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mu- o- n----- p------ f--- o---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Mu- o- n----- p----- t--- o---.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ma o---- j--------- e- s------ o---.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ma o---- f--------- e- f---- o---.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Ma o---- k---------- e- t---- o---.