తెలుగు » ఎస్టోనియన్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [kuuskümmend kuus]

Omastavad asesõnad 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [kuuskümmend kuus]

Omastavad asesõnad 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుeesti
నేను-నాది-నా mi-- – m--u +
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు Ma e- l--- o-- v----. +
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు Ma e- l--- o-- s----------. +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది si-- – s--u +
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? Le----- s- o-- v----? +
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? Le----- s- o-- s----------? +
   
అతను-అతనిది te-- – t--a +
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? Te-- s-- k-- t- v--- o-? +
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? Te-- s-- k-- t- s--------- o-? +
   
ఆమె-ఆమెది te-- – t--a +
ఆమె డబ్బు పోయింది Ta r--- o- k------. +
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది Ja t- k----------- o- k- k------. +
   
మనము-మన me-- – m--e +
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు Me-- v------ o- h----. +
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది Me-- v------ o- t----. +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది te-- – t--e +
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? La----- k-- o- t--- i---? +
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? La----- k-- o- t--- e---? +