తెలుగు » ఎస్టోనియన్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [seitsekümmend seitse]

midagi põhjendama 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [seitsekümmend seitse]

midagi põhjendama 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుeesti
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? Mi-- t- t---- e- s--?
నేను బరువు తగ్గాలి Ma p--- a--- v----.
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు Ma e- s-- s---- s--- m- p--- a--- v----.
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Mi-- t- õ--- e- j--?
నేను బండి ని నడపాలి Ma p--- v--- s-----.
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు Ma e- j-- s---- s--- p--- v--- s-----.
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Mi-- s- k---- e- j--?
అది చల్లగా ఉంది Se- o- k---.
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు Ma e- j-- s---- s--- s-- o- k---.
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Mi-- s- t--- e- j--?
నా వద్ద చక్కర లేదు Mu- e- o-- s------.
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు Ma e- j-- s---- s--- m-- e- o-- s------.
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Mi-- t- s---- e- s--?
నేను దాన్ని అడగలేదు Ma e- t------- s---.
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు Ma e- s-- s---- s--- m- e- o-- s--- t-------.
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? Mi-- t- l--- e- s--?
నేను శాఖాహారిని Ma o--- t------------.
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు Ma e- s-- s---- s--- m- o--- t------------.