తెలుగు » ఫిన్నిష్   సంబధబోధక సర్వనామములు 2


67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

+ 67 [kuusikymmentäseitsemän]

+ Posessiivipronominit 2

67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

-

67 [kuusikymmentäseitsemän]

Posessiivipronominit 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుsuomi
కళ్ళద్దాలు si-------t +
ఆయన తన కళ్ళద్దాలు మర్చిపోయారు Hä- u----- s-----------. +
ఆయన తన కళ్ళద్దాలని ఎక్కడ పెట్టారు? Mi--- o--- h---- l------? +
   
గడియారం ke--o +
ఆయన గడియారం పనిచేయడం లేదు Hä--- k------- o- r----. +
గడియారం గోడ మీద వేలాడుతోంది Ke--- r------ s-------. +
   
పాస్ పోర్ట్ pa--i +
ఆయన తన పాస్ పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నారు Hä- o- h--------- p-------. +
అలాగైతే, ఆయన పాస్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? Mi--- o- h---- p-------? +
   
వాళ్ళు-వాళ్ళ / తమ hä- – h---n +
పిల్లలకి తమ తల్లి-దండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియడంలేదు La---- e---- l---- v----------. +
ఇదిగోండి, వాళ్ళ తల్లి-దండ్రులు వస్తుంన్నారు! Mu--- t----- v-------- t---------! +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది te – t----- (t--------------) +
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, మిల్లర్ గారు? Mi------- t----- m------- o--- h---- M-----? +
మీ భార్య ఎక్కడ ఉన్నారు, మిల్లర్ గారు? Mi--- v------- o-- h---- M-----? +
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది te – t----- (t--------------) +
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Mi------- m------- o--- r---- S------? +
మీ భర్త ఎక్కడ ఉన్నారు, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? Mi--- m------- o-- r---- S------? +