తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

+ 13 [treize]

+ Les activités

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [treize]

Les activités

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Qu- f--- M----- ? +
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది El-- t-------- d--- u- b-----. +
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది El-- t-------- s-- u- o---------. +
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Où e-- M----- ? +
సినిమా థియేటర్ వద్ద Au c-----. +
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది El-- r------ u- f---. +
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Qu- f--- P----- ? +
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు Il é----- à l-----------. +
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు Il é----- l-- l------. +
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Où e-- P----- ? +
కఫే లో Au c---. +
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు Il b--- d- c---. +
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Où a--------- a---- ? +
గాన కచేరీలో Au c------. +
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Il- a----- é------ d- l- m------. +
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Où n----------- p-- a---- ? +
డిస్కో కి Da-- l-- d-----------. +
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Il- n------- p-- d-----. +