తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [seize]

Les saisons et le temps

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [seize]

Les saisons et le temps

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
ఇవి ఋతువులు: Vo--- l-- s------:
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, Le p--------- l----,
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు l’------- e- l------.
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. L’--- e-- c----.
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు En é--- l- s----- b-----.
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. En é--- n--- a----- n--- p-------.
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. L’----- e-- f----.
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది En h----- i- n---- o- i- p----.
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము En h----- n--- a----- r----- à l- m-----.
   
చలిగా ఉంది Il f--- f----.
వర్షం పడుతున్నది. Il p----.
పిచ్చి గాలిగా ఉంది Il y a d- v---.
   
వెచ్చగా ఉంది Il f--- c----.
ఎండగా ఉంది C’--- e---------.
మనోహరంగా ఉంది C’--- g--.
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? Co----- e-- l- t---- a---------- ?
ఈరోజు చలిగా ఉంది Il f--- f---- a----------.
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది Il f--- c---- a----------.