తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

+ 26 [vingt-six]

+ Dans la nature

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [vingt-six]

Dans la nature

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? Vo----- l- t--- ? +
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? Vo----- l- m------- ? +
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? Vo----- l- v------ ? +
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? Vo----- l- r------ ? +
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? Vo----- l- p--- ? +
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? Vo----- l- l-- ? +
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం Ce- o----- m- p----. +
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం Ce- a---- m- p----. +
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం Ce--- p----- m- p----. +
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం Ce p--- m- p----. +
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం Ce j----- m- p----. +
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం Ce--- f---- m- p----. +
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- j---. +
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- i----------. +
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- m---------. +
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- l---. +
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- e-------. +
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- a------. +