తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [vingt-six]

Dans la nature

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [vingt-six]

Dans la nature

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? Vo----- l- t--- ?
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? Vo----- l- m------- ?
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? Vo----- l- v------ ?
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? Vo----- l- r------ ?
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? Vo----- l- p--- ?
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? Vo----- l- l-- ?
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం Ce- o----- m- p----.
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం Ce- a---- m- p----.
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం Ce--- p----- m- p----.
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం Ce p--- m- p----.
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం Ce j----- m- p----.
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం Ce--- f---- m- p----.
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- j---.
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- i----------.
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- m---------.
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- l---.
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- e-------.
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది Je t----- ç- a------.