తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు


48 [నలభై ఎనిమిది]

సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు

-

48 [quarante-huit]

Les activités de vacances

48 [నలభై ఎనిమిది]

సెలవుల్లో కార్యకలాపాలు

-

48 [quarante-huit]

Les activités de vacances

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
సముద్ర తీరం పరిశుభ్రంగా ఉందా? Es---- q-- l- p---- e-- p----- ?
అక్కడ ఎవరైనా ఈత కొట్టచ్చా? Es---- q---- p--- s- b------ l- ?
అక్కడ్ ఈత కొట్టడం ప్రమాదకరం కాదు కదా? Es---- q-- c---- d-------- d- s- b------ l- ?
   
ఇక్కడ ఒక గొడుగు / పారాసోల్ అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? Es---- q---- p--- l---- u- p------ i-- ?
ఇక్కడ ఒక డెక్ కుర్చీ అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? Es---- q---- p--- l---- u-- c----- l----- i-- ?
ఇక్కడ ఒక నావని అద్దెకు తీసుకోవచ్చా? Es---- q---- p--- l---- u- b----- i-- ?
   
నాకు సర్ఫింగ్ చేయాలని ఉంది Je v------- f---- d- s---.
నాకు డైవింగ్ చేయాలని ఉంది Je v------- f---- d- l- p------.
నాకు వాటర్ స్కీయింగ్ చేయాలని ఉంది Je v------- f---- d- s-- n-------.
   
సర్ఫ్ బోర్డ్ అద్దెకి దొరుకుతుందా? Es---- q---- p--- l---- u-- p------ d- s--- ?
డైవింగ్ చేసేందుకు ఉపయోగపడే పరికరాలు అద్దెకి దొరుకుతాయా? Es---- q---- p--- l---- u- é--------- d- p------ ?
వాటర్ స్కీలు అద్దెకి దొరుకుతాయా? Es---- q---- p--- l---- d-- s--- n-------- ?
   
నేను కేవలం నేర్చుకునే స్థాయిలో ఉన్నవాడిని / ఉన్నదాన్ని Je s--- s-------- u-(e) d-------(e).
నేను ఒక మాదిరిగా మంచిగా చేస్తున్న వాడిని / దానిని Je s--- m------.
ఇందులో నాకు మంచి నేర్పు ఉన్నది Je m-- c------ d--- b---.
   
స్కీ లిఫ్ట్ ఎక్కడ ఉంది? Où e-- l- t------ ?
మీ వద్ద స్కీలు ఉన్నాయా? As--- a---- l-- s--- ?
మీ వద్ద స్కీ బూట్లు ఉన్నాయా? As--- a---- l-- c--------- d- s-- ?