తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

+ 53 [cinquante-trois]

+ Les magasins

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cinquante-trois]

Les magasins

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము No-- c-------- u- m------ d--------- s-------. +
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము No-- c-------- u-- b--------. +
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము No-- c-------- u-- p--------. +
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము C’--- q-- n--- v-------- a------ u- b----- d- f-------. +
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము C’--- q-- n--- v-------- a------ d- s-----. +
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము C’--- q-- n--- v-------- a------ d-- m----------. +
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది No-- c-------- u- m------ d--------- d- s---- p--- a------ u- b----- d- f-------. +
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము No-- c-------- u-- b-------- p--- a------ d- s-----. +
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము No-- c-------- u-- p-------- p--- a------ d-- m----------. +
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Je c------ u- b--------. +
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Je c------ u- m------ d--------- p--------------. +
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Je c------ u-- p---------. +
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను C’--- q-- j--- l---------- d-------- u-- b----. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను C’--- q-- j--- l---------- d-------- u-- p--------. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను C’--- q-- j--- l---------- d-------- u-- t----. +
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Je c------ u- b-------- p--- a------ u-- b----. +
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Je c------ u- p---------- p--- a------ u-- p--------. +
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Je c------ u-- p--------- p--- a------ u-- t----. +