తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   శరీర అవయవాలు


58 [యాభై ఎనిమిది]

శరీర అవయవాలు

-

+ 58 [cinquante-huit]

+ Les parties du corps

58 [యాభై ఎనిమిది]

శరీర అవయవాలు

-

58 [cinquante-huit]

Les parties du corps

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
నేను ఒక మగమనిషి బొమ్మ గీస్తున్నాను Je d------ u- h----. +
మొదట తల D’------ l- t---. +
ఆ మనిషి ఒక టోపీ పెట్టుకుని ఉన్నాడు L’----- p---- u- c------. +
   
ఎవ్వరూ ఆ మనిషి జుట్టుని చూడలేరు On n- v--- p-- l-- c------. +
అలాగే ఆ మనిషి చెవులని కూడా ఎవ్వరూ చూడలేరు On n- v--- p-- n-- p--- l-- o-------. +
అదే విధంగా ఆ మనిషి వీపుని కూడా ఎవ్వరూ చూడలేరు On n- v--- p-- n-- p--- l- d--. +
   
నేను కళ్ళు మరియు నోటిని గీస్తున్నాను Je d------ l-- y--- e- l- b-----. +
మనిషి నర్తిస్తున్నాడు మరియు నవ్వుతున్నాడు L’----- d---- e- r--. +
ఆ మనిషికి ఒక పొడుగాటి ముక్కు ఉంది L’----- a u- l--- n--. +
   
అతను తన చేతిలో ఒక చేతికర్రని పుచ్చుకుని ఉన్నాడు Il p---- u-- c---- d--- s-- m----. +
అతను తన మెడ చుట్టూ ఒక స్కార్ఫ్ ని కూడా చుట్టుకుని ఉన్నాడు Il p---- é-------- u-- é------ a----- d- c--. +
ఇది శీతాకాలం, ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది C’--- l------ e- i- f--- f----. +
   
చేతులు దృఢంగా ఉన్నాయి Le- b--- s--- m------. +
కాళ్ళు కూడా దృఢంగా ఉన్నాయి Le- j----- s--- é-------- m-------. +
ఆ మనిషిని మంచుతో తయారుచేయబడింది C’--- u- h---- f--- d- n----. +
   
అతను ప్యాంటు గానీ కోట్ కానీ ఏదీ వేసుకోలేదు Il n- p---- n- p-------- n- m------. +
కానీ ఆ మనిషి చలికి గడ్డకట్టుకుపోలేదు Ma-- c-- h---- n-- p-- f----. +
అతను ఒక స్నో-మ్యాన్ C’--- u- b------- d- n----. +