తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [six]

Lire et écrire

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [six]

Lire et écrire

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
నేను చదువుతాను Je l--.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Je l-- u-- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Je l-- u- m--.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Je l-- u-- p-----.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Je l-- u-- l-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Je l-- u- l----.
   
నేను చదువుతాను Je l--.
నువ్వు చదువు Tu l--.
అతను చదువుతాడు Il l--.
   
నేను వ్రాస్తాను J’-----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను J’----- u-- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను J’----- u- m--.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను J’----- u-- p-----.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను J’----- u-- l-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను J’----- u- l----.
   
నేను వ్రాస్తాను J’-----.
నువ్వు వ్రాయి Tu é----.
అతను వ్రాస్తాడు Il é----.