తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [soixante et un]

Les nombres ordinaux

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [soixante et un]

Les nombres ordinaux

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
జనవరీ మొదటి నెల Le p------ m--- e-- j------.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల Le d------- m--- e-- f------.
మార్చి మూడవ నెల Le t-------- m--- e-- m---.
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Le q-------- m--- e-- a----.
మే ఐదవ నెల Le c-------- m--- e-- m--.
జూన్ ఆరవ నెల Le s------ m--- e-- j---.
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Il y a s-- m--- d--- u-- d---------.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Ja------ f------- m---,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ av---- m--- j---.
   
జూలై ఏడవ నెల Le s------- m--- e-- j------.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Le h------- m--- e-- a---.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల Le n------- m--- e-- s--------.
   
అక్టోబర్ పదవ నెల Le d------ m--- e-- o------.
నవంబర్ పదకొండో నెల Le o------ m--- e-- n-------.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల Le d------- m--- e-- d-------.
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Il y a d---- m--- d--- u-- a----.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Ju------ a---- s--------,
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ oc------ n------- e- d-------.