తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

+ 7 [sept]

+ Chiffres

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sept]

Chiffres

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
నేను లెక్కపెడతాను Je c-----: +
ఒకటి, రెండు, మూడు un- d---- t---s +
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Je c----- j------ t----. +
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Je c----- d- n------: +
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, qu----- c---- s--, +
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se--- h---- n--f +
   
నేను లెక్కపెడతాను Je c-----. +
నువ్వు లెక్కపెట్టు Tu c------. +
అతను లెక్కపెడతాడు Il c-----. +
   
ఒకటి. మొదటిది Un. L- p------. +
రెండు. రెండవది De--. L- d-------. +
మూడు. మూడవది Tr---. L- t--------. +
   
నాలుగు. నాల్గవది Qu----. L- q--------. +
ఐదు. ఐదవది Ci--. L- c--------. +
ఆరు. ఆరవది Si-. L- s------. +
   
ఏడు. ఏడవది Se--. L- s-------. +
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Hu--. L- h-------. +
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Ne--. L- n-------. +