తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sept]

Chiffres

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sept]

Chiffres

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
నేను లెక్కపెడతాను Je c-----:
ఒకటి, రెండు, మూడు un- d---- t---s
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Je c----- j------ t----.
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Je c----- d- n------:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, qu----- c---- s--,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se--- h---- n--f
   
నేను లెక్కపెడతాను Je c-----.
నువ్వు లెక్కపెట్టు Tu c------.
అతను లెక్కపెడతాడు Il c-----.
   
ఒకటి. మొదటిది Un. L- p------.
రెండు. రెండవది De--. L- d-------.
మూడు. మూడవది Tr---. L- t--------.
   
నాలుగు. నాల్గవది Qu----. L- q--------.
ఐదు. ఐదవది Ci--. L- c--------.
ఆరు. ఆరవది Si-. L- s------.
   
ఏడు. ఏడవది Se--. L- s-------.
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Hu--. L- h-------.
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Ne--. L- n-------.