తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [soixante-treize]

avoir le droit de faire qc.

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [soixante-treize]

avoir le droit de faire qc.

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? Es---- q-- t- p--- d--- c------- u-- v------ ?
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? Es---- q-- t- p--- d--- b---- d- l------- ?
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? Es---- q-- t- p--- d--- a---- s--- à l--------- ?
   
చేయవచ్చు av--- l- d---- / p-----r
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Es---- q-- n--- p------ f---- i-- ?
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? A----- l- d---- d- f---- i-- ?
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Es---- q---- p--- p---- a--- u-- c---- d- c----- ?
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Es---- q---- p--- p---- p-- c----- ?
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Pe----- p---- s-------- c------- ?
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? Es---- q-- j- p--- t--------- ?
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? Es---- q-- j- p--- v--- d------- q------ c---- ?
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? Es---- q-- j- p--- v--- d--- q------ c---- ?
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Il n- p--- p-- d----- d--- l- p---.
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Il n- p--- p-- d----- d--- l- v------.
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Il n- p--- p-- d----- d--- l- g---.
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? Po---------- p------ p---- ?
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? Po---------- a---- l- c---- ?
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? Po---------- p---- s--------- ?