తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [soixante-dix-sept]

argumenter qc. 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [soixante-dix-sept]

argumenter qc. 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? Po------ n- m---------- p-- l- t---- ?
నేను బరువు తగ్గాలి Je d--- m------.
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు Je n- l- m---- p-- p---- q-- j- d--- m------.
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Po------ n- b--------- p-- l- b---- ?
నేను బండి ని నడపాలి Je d--- e----- c-------.
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు Je n- l- b--- p-- p---- q-- j- d--- e----- c-------.
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Po------ n- b------ p-- l- c--- ?
అది చల్లగా ఉంది Il e-- f----.
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు Je n- l- b--- p-- p---- q---- e-- f----.
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Po------ n- b------ p-- l- t-- ?
నా వద్ద చక్కర లేదు Je n--- p-- d- s----.
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు Je n- l- b--- p-- p---- q-- j- n--- p-- d- s----.
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Po------ n- m---------- p-- l- s---- ?
నేను దాన్ని అడగలేదు Je n- l--- p-- c--------.
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు Je n- l- m---- p-- p---- q-- j- n- l--- p-- c--------.
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? Po------ n- m---------- p-- l- v----- ?
నేను శాఖాహారిని Je s--- v--------- / v-----------.
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు Je n- l- m---- p-- p---- q-- j- s--- v--------- / v-----------.