తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [huit]

L’heure

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [huit]

L’heure

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మన్నించండి! Ve------ m-------- !
సమయం ఎంత అయ్యింది? Qu---- h---- e------ s--- v--- p---- ?
ధన్యవాదం Me--- b-------.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Il e-- u-- h----.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- d--- h-----.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- t---- h-----.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- q----- h-----.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- c--- h-----.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- s-- h-----.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- s--- h-----.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Il e-- h--- h-----.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది Il e-- n--- h-----.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది Il e-- d-- h-----.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- o--- h-----.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Il e-- d---- h-----.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Un- m----- a s------- s-------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Un- h---- a s------- m------.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Un j--- a v----------- h-----.