తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   భూత కాలం 2


82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [quatre-vingt-deux]

Passé 2

82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [quatre-vingt-deux]

Passé 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
మీరు ఆంబులెన్స్‌ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Tu d----- a------ u-- a-------- ?
మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Tu d----- a------ l- m------ ?
మీరు పోలీసులని పిలవాల్సి వచ్చిందా? Tu d----- a------ l- p----- ?
   
మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Av------- l- n----- d- t-------- ? J- l------ à l--------.
మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Av------- l-------- ? J- l------ à l--------.
మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Av------- l- p--- d- l- v---- ? J- l------ à l--------.
   
ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు Ve------- à l------ ? I- n- p------ p-- v---- à l------.
ఆయన దోవ కనుక్కోగలిగారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు Tr--------- l- c----- ? I- n- p------ p-- t------ l- c-----.
ఆయన మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోగలిగారా? ఆయన నన్ను అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు Te c------------ ? I- n- p------ p-- m- c---------.
   
మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? Po------ n- p--------- p-- v---- à l------ ?
మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? Po------ n- p--------- p-- t------ l- c----- ?
మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు? Po------ n- p--------- p-- l- c--------- ?
   
బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను Je n- p------ p-- ê--- à l------ p---- q------- b-- n- c--------.
నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను Je n- p------ p-- t------ l- c------ p---- q-- j- n------ p-- d- p--- d- v----.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్ధం కాలేదు Je n- p------ p-- l- c--------- p---- q-- l- m------ é---- t--- f----.
   
నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది Je d----- p------ u- t---.
నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది Je d----- a------ u- p--- d- v----.
నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది Je d----- é------- l- r----.