తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   వారం లోని రోజులు


9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

9 [neuf]

Les jours de la semaine

9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

-

9 [neuf]

Les jours de la semaine

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
సోమవారం le l---i
మంగళవారం le m---i
బుధవారం le m------i
   
గురువారం le j---i
శుక్రవారం le v------i
శనివారం le s----i
   
ఆదివారం le d------e
వారం la s-----e
సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు du l---- a- d------e
   
మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది Le p------ j--- e-- l- l----.
రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది Le d------- j--- e-- l- m----.
మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది Le t-------- j--- e-- l- m-------.
   
నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది Le q-------- j--- e-- l- j----.
ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది Le c-------- j--- e-- l- v-------.
ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది Le s------ j--- e-- l- s-----.
   
ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది Le s------- j--- e-- l- d-------.
వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి La s------ a s--- j----.
మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము No-- n- t---------- q-- c--- j----.