తెలుగు » ఫ్రెంఛ్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [quatre-vingt-dix]

Impératif 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [quatre-vingt-dix]

Impératif 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుfrançais
గడ్డం గీసుకోండి! Ra------ !
స్నానం చేయండి! La------ !
జుట్టు దువ్వుకోండి! Co-------- !
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Ap----- ! A------ !
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Co------ ! C-------- !
ఆగండి! Ar---- ! A------ !
   
వదిలేయండి! La---- ç- ! L------ ç- !
చెప్పండి! Di- ç- ! D---- ç- !
కొనండి! Ac---- ç- ! A------ ç- !
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Ne s--- j----- m--------- !
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Ne s--- j----- i------- !
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Ne s--- j----- i----- !
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! So-- t------- h------ !
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! So-- t------- g----- !
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! So-- t------- p--- !
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Re----- b--- c--- v--- !
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Fa---- b--- a-------- à v--- !
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Re----- v--- n--- v--- !